Energie

Duurzame energie is al van bij de opstart in 2004 van groot belang voor Trix. Doorheen de jaren zijn we steeds veranderingen en optimalisaties blijven doorvoeren. Zo zitten we intussen in de eindfase van een meerjarenproject van geleidelijke overschakeling naar functionele LED-verlichting. Daarnaast is Eneco onze energieleverancier, 100% groene stroom dus!

Ook behind the scenes blijven we volop bezig met dit thema. Zo werd er in 2014 een uitgebreide energiescan/audit uitgevoerd in samenwerking met de Energiecel van de Stad Antwerpen. Hieruit is een echt partnership met de stad gegroeid om in ons gebouw (in concessie) blijvend verbeteringen aan te brengen. Zo worden er in de nabije toekomst (2022 of 2023) zonnepanelen aangelegd op het dak van Trix.

Meer doen met minder energie

Evolutie reëel energieverbruik (gas + elec, hele site, in kWh)

Van 2011 (start energiemeting) tot en met 2019 daalde het verbruik van gas met +/- 35% en van elektriciteit met +/- 45%. Door slimmer met energie om te gaan (het juiste verbruik op het juiste moment) en kleine investeringen doorheen de jaren, verlaagden we stelselmatig het verbruik.

Als je bovendien in rekening brengt dat het totaal aantal activiteiten in Trix de voorbije jaren alleen maar gestegen is (tot aan COVID-19 in 2020), kan je besluiten dat het energieverbruik aanzienlijk werd teruggebracht. We doen meer met minder energie. In 2020 daalde het verbruik uitzonderlijk veel als gevolg van de pandemie. In vergelijking met 2011 daalde het totaal verbruik met 58,5%.