Open huis

Iedereen is welkom bij Trix! We zorgen er voor dat iedereen ongeacht religie, etniciteit, geaardheid … zich welkom voelt bij Trix. Open huis staat voor diversiteit en inclusiviteit. We trachten dit steeds toe te passen op verschillende niveaus. Het basisprincipe hier is om er voor te zorgen dat het personeel van Trix dezelfde waarden respecteert en deze continu toepast.

Met deze kernwaarden steeds in ons achterhoofd trachten we een zo inclusief mogelijk programma samen te stellen en dat zowel on- als offline. Enkele voorbeelden:

In samenwerking met Champion Sound organiseren we het Female Producer Camp, waarbij de coaches allemaal vrouwen zijn. De focus ligt naast het aantrekken en inspireren van vrouwelijke producers ook op de LGBTQIA+ gemeenschap. Women's empowerment is de onderliggende boodschap.

Tijdens de zomer van 2020 was Trix een actieve partner in het project ‘Jongeren Maken De Stad’. Elke woensdagnamiddag organiseerden we samen met Rataplan, JES en Scum Studios laagdrempelige workshops. In Trix werd gebruik gemaakt van de studio en het podium om te experimenteren en vooral te proberen, met een grote focus op het aanspreken en betrekken van jongeren uit te buurt.

Ook vi.be’s Lokale Helden is een project waar we jaarlijks een belangrijke rol in willen spelen. Hierbij streven we naar een zo inclusief mogelijk artiestenbereik en publieksbereik.

Trix als een infrastructuur die toegankelijk is voor mindervaliden is een aandachtspunt bij elke actie of aanpassing die we in het gebouw ondernemen. Het Trix-gebouw is op dit ogenblik nagenoeg 100% toegankelijk. We zijn er ons echter tevens van bewust dat we zowel op dit vlak alsook voor andere aandachtsgroepen (slechtzienden, slechthorenden,...) zeker nog verdere concrete acties dienen te ondernemen.

Trix heeft de ambitie om in alle facetten van haar werking een spiegel te zijn van de superdiverse Antwerpse realiteit. We hebben zowel als organisatie als in onze werking nog een weg af te leggen, maar we zijn vastberaden.

'Female Producer Camp' (foto: Bibiana Reis)
'Female Producer Camp' (foto: Bibiana Reis)