FEMALE PRODUCER CAMP / Muziekkamp

FEMALE PRODUCER CAMP / Muziekkamp

Samen met Champion Sound organiseert Trix het 'Female Producer Camp', een weeklang Ableton workshops gericht op vrouwelijke producers. 

Op vele workshops en de Champion Sound wedstrijden komen we vaak op dezelfde conclusie: er zijn weinig of geen female producers die zich inschrijven. Daarom gingen we gericht op zoek naar manieren om de drempel te verlagen en een meer inclusief publiek te kunnen engageren. Het resultaat: Female Producer Camp.

Het eerste Female Producer Camp in 2019 stond onder leiding van Polar Youth, Amos en Veronica Maximova. In 2021 werd het kamp begeleid door Polar Youth (inmidddels ook artiest in residentie) en UNOS. Het kamp gaat telkens door in de zomervakantie en is gericht op jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 

We gebruiken bewust een inclusieve definitie van het woord female en verwelkomen graag trans, genderqueer, intersex en non-binary personen.