Innovatie & infrastructuur

In Trix beschikken we over een kwalitatieve en duurzame infrastructuur. In samenwerking met de stad Antwerpen zetten we hard in op een beter beheer en opvolging van de instellingen van onze HVAC-systemen, dit staat voor Heating, Ventilation en Air Conditioning. Hiermee bieden we thermisch comfort en een aanvaardbare binnenluchtkwaliteit. Vooral de manier waarop deze systemen beheerd worden, bepaalt hoe performant of duurzaam het systeem kan zijn. Op korte termijn (2022 / 2023) voorziet de stad Antwerpen investeringen in de HVAC-systemen van Trix om de energiewinst (duurzaamheidswinst) te verhogen.

Er is in Trix een zo goed als afgerond meerjarig LED-project, waarmee we overal zo veel mogelijk overschakelen van gloei- en halogeenlampen naar ledlampen. Bovendien hebben we ook extra dimmers, timers & sensoren geïnstalleerd (om verspilling tegen te gaan) en hebben we alle elektroboilers definitief uitgeschakeld.

Binnen het luik ‘schoon water & sanitair’ heeft Trix de afgelopen jaren verschillende duurzame acties ondernomen. Zo maken we al geruime tijd gebruik van sensorkranen en spaardouchekoppen. Water is een zeer kostbaar goed en we gaan er dus ook zo spaarzaam mogelijk mee om in onze werking (zie ook het onderdeel over de besparingen op bottled water in het onderdeel 'bewuste voeding').