Personeelsbeleid

In 2020 startte Trix een onderzoek naar een nieuw organogram. Zo kantelt Trix van een klassiek organogram naar een horizontale organisatiestructuur. Een kernteam van coördinatoren stuurt aan, maar dit team kan aangevuld worden met ieder lid van het team dat een project of agendapunt wil bespreken.

De werkvorm is projectmatig. Ieder lid van het team kan een projectcoördinator zijn of een rol opnemen in één van de projecten. Naast de reguliere functie kan een Trixer ook verschillende rollen opnemen in evenveel projecten.

Het uitgangspunt is dat ieders talent en expertise kansen krijgt in de werking van Trix, omdat het de werking van Trix boven zichzelf doet uitstijgen. Ultiem wordt de macht gedeeld en dit zowel intern als met externe partners. Het is een continu onderzoek naar de ideale organisatiestructuur om als organisatie soepel te bewegen in een snel veranderende grootstedelijke en internationale realiteit.

Waarom we dat doen?
(klik op de afbeelding voor een vergroting of hier om de longread te downloaden)

/ OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Trix wil een open huis zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt, waar niemand gediscrimineerd wordt en waar tolerantie en respect centraal staan. Op die manier gaan we ook om met het beleid rond relaties, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We willen een spiegel van de maatschappij zijn en vinden het belangrijk dat iedereen die bij Trix aan het werk is, zowel intern personeel als externe medewerkers en vrijwilligers, zich bewust is van kernwaarden als openheid, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en inclusiviteit en die ook mee uitdraagt naar de bezoekers.

Trix neemt alle maatregelen die nodig zijn om het kwaliteitsbeleid op vlak van relaties en seksualiteit te verbeteren en draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waar het een veilige plek is voor iedereen. Over het beleid communiceren we open en transparant.

Alle praktische beslissingen die we nemen worden afgetoetst aan deze basisinstellingen.

Klik hier om onze volledige visietekst, stand van zaken en ambities in dit thema te downloaden (PDF).

Downloads