Missie en Visie

MISSIE: MUZIEK (MAKEN) IS VOOR IEDEREEN

Trix is een Antwerps muziekcentrum met verschillende podia (Podium) en een uitgebreide Werkplaats. Wij zijn een netwerk van artiesten, muziekliefhebbers, kunst- en jongerenorganisaties en dat in een grootstedelijke context. Vanuit die allianties stimuleren we creatie en ontdekking en zoeken we een divers publiek op. Trix wil de stad en haar omgeving in al haar kleuren binnenhalen én verleiden met muziek in al haar gelaagdheid.

Samen met ons netwerk speuren we scherpe muziek op en dat met minstens één voet in de onderstroom én met focus op jongerencultuur.

Trix is ook een versterker van divers talent vanuit haar werkplaats en netwerk. Artiesten vinden in Trix een medestander die hen vanuit een open blik helpt hun talent te ontwikkelen.

VISIE: EEN VRIJHAVEN VAN MUZIKALE EXPRESSIE 

Trix is een open huis waar muziek centraal staat en de superdiversiteit wordt omarmd. Trix beweegt mee op het ritme van de grootstedelijke dynamiek en zet zo lokaal, nationaal en internationaal mee de toon. De werkplaats en de verschillende podia staan in dialoog met elkaar en versterken talent met de ambitie hen te verbinden met hun publiek, ongeacht of dat breed of niche is.

Trix zoekt aansluiting met kunstvormen waar muziek een actieve rol speelt. Die open houding zorgt voor cocreatie met makers, publiek en het netwerk van Trix.

-----

De missie en visie schreven we in overeenstemming met onze basisaannames en waarden. Meer info hier (PDF download).

Uit die missie en visie distilleren we vijf strategische doelstellingen (SD’s) met bijbehorende operationele doelstellingen (OD’s). Die SD’s en OD’s verhouden zich niet alleen tot Trix maar ook tot het netwerk van Trix en de omgeving waarin Trix zich bevindt. Meer info hier (PDF download).

Downloads