Mission Statement

Trix is een club en werkplaats voor alternatieve popmuziek in Antwerpen. We richten ons op:

  • presentatie ​van zowel een eigen programma als samenwerkingen met partners;
  • creatie​ van inhoudelijke festivals en projecten die inspelen op relevante trends in de alternatieve popmuziek;
  • publiekswerking ​gericht op het verbreden, verdiepen en vernieuwen van ons publiek door middel van scene building, lokaal werken en partnerwerking;
  • De ​ondersteuning en begeleiding van kunstenaars en organisaties die actief zijn in de alternatieve popmuziek door middel van programma’s als residencies, uitwisseling, ontmoeting, beurzen, oeuvre­ontwikkeling, etc..

We geloven in popmuziek als de belangrijkste eigentijdse en meest maatschappelijk gedragen kunstvorm van de 21ste eeuw op het snijpunt tussen kunst, creatief ondernemerschap, entertainment en jongerencultuur. En we geloven in de alternatieve popmuziek als de meest artistiek relevante en vernieuwende tak daarvan.

Trix streeft als een organisatie naar ethisch ondernemerschap op gebied van personeelsbeleid, vrijwilligerswerking, financiën, gebouw en ecologie en streeft naar een teamwerking gebaseerd op professionalisme, samenwerking en een open positieve attitude.