Emily Van Overstraeten

Emily Van Overstraeten werkt onder de noemer Elemy aan een muzikaal project. Hiervoor gooit ze haar sterktes als illustrator in de strijd tijdens haar residentie in Spoor. Experimenten met druk, illustratie en textiel resulteren in een décor voor live optredens.

WebsiteFacebook / Instagram