Jade Kerremans

Jade Kerremans gebruikt hun tekeningen om de wereld rondom hun plaats te geven. Illustraties bieden troost en houvast. Hun residentie in Spoor dient als onderzoekstraject hoe deze spontane tekeningen vervolgens verder kunnen bestaan. In een boek, op textiel, als posters? De zoektocht is begonnen.

Website